Punem tehnologia în slujba oamenilor.

obține o cotație

Politica de confidențialitate

TECH-IT-UP S.R.L. -D., cu sediul în Bucureşti, Aleea Valea Prahovei, nr. 5, bloc 9S14, ap 114, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/4925/2014, CUI: RO33087055, denumită mai departe „TECH-IT-UP”, colectează informatii cu caracter personal cu scopul de a oferi cele mai potrivite servicii potențialilor clienți care se abonează la newsletterele tech-it-up.com sau ne trimit un mesaj prin care solicită mai multe informații despre produsele sau serviciile companiei.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. TECH-IT-UP SRL-D, înregistrat ca operator de date cu caracter personal, în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), nr 33579, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Informaţiile pe care le colectăm

Colectăm informații pentru a putea oferi servicii mai bune tuturor utilizatorilor și partenerilor noștri: de la informații de bază, cum ar fi numele și prenumele, adresa de email, telefonul și mesajele primite.

Colectăm doar informaţiile pe care ni le oferiți când completați formularul de contact .

Cum utilizăm informaţiile pe care le colectăm

Folosim informațiile pe care le colectăm pentru a oferi, administra, proteja și a îmbunătăți serviciile, pentru a dezvolta servicii noi și pentru a proteja compania TECH-IT-UP și utilizatorii. De asemenea, folosim aceste informații pentru a vă oferi conținut personalizat, adaptat nevoile Dvs.
Putem să utilizăm adresa dvs. de e-mail pentru a vă informa despre serviciile noastre, cum ar fi anunțuri despre modificările sau îmbunătățirile viitoare.
TECH-IT-UP prelucrează informaţii cu caracter personal pe servere închiriate. Informaţiile dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate pe un server situat în afara ţării dvs. de reşedinţă.

Informaţiile pe care le distribuim

TECH-IT-UP poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru:
  • conformarea la rigorile legii
  • protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale TECH-IT-UP și ale site-urilor sale web și aplicațiilor mobile
  • acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice

Securitatea informaţiilor

Depunem eforturi pentru a proteja TECH-IT-UP şi partenerilor noştri împotriva accesului neautorizat sau a modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate a informaţiilor pe care le deţinem. În special:
  • ne revizuim practicile de colectare, stocare şi prelucrare a informaţiilor, inclusiv măsurile de securitate fizice, pentru a oferi protecţie împotriva accesului neautorizat la sisteme
  • restricţionăm accesul la informaţiile cu caracter personal, oferindu-le numai angajaţilor TECH-IT-UP care sunt îndreptăţiţi să afle respectivele informaţii pentru a le putea prelucra în numele nostru şi care se supun unor obligaţii contractuale stricte de confidenţialitate şi pot fi traşi la răspundere sau cărora li se poate desface contractul dacă nu îndeplinesc aceste obligaţii
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la TECH-IT-UP SRL-D, cu sediul în București, aleea Valea Prahovei, nr 5, bl 9S14, ap 114, sector 6 sau la adresa de email office@tech-it-up.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state.